top of page

【照護食小知識──照護食多國度 】

已更新:2022年12月29日

高齡化國家好似日本 ,喺吞嚥困難飲食方面較有經驗。日本早係20年前開始發展軟餐市場。隨住日本人對吞嚥困難嘅關注提升,介護食品在當地十分普遍。除咗便利店、自動販賣機外,主流嘅食品公司,如吉野家集團、丘比集團、朝日啤酒品牌 (Asahi Breweries) 等,都加入咗介護食品市場。而日本介護食品協會喺2003年時以Universal Design Food為名,提出UDF四大類食物,將食物分為四大類別,方便有不同吞嚥需要嘅人士挑選。
台灣近年也積極發展高齡飲食,並制定「台灣飲食質地製備指引」草案,作為臨床營養師、大眾及照顧者備餐嘅參考。以上兩個飲食文化相近、同樣面對人口老化嘅國家對吞嚥困難食品嘅經驗好值得我哋取經借鑑。


原文載於好好社企 Goodgoods Social Enterprise Concept Store Facebook專頁(2021年4月30日)

Comentários


bottom of page