top of page

樂齡科技博覽暨高峰會2023 圓滿結束🎉

第七屆樂齡科技博覽暨高峰會2023已於11月23日至26日期間順利舉行✨!為期四天的博覽合共吸引37,000人次入場😊


本年度的 #照護食展覽館 以車站為設計概念,特設「照護食體驗及教育站」,讓參觀人士參與照護食之旅,認識吞嚥困難及照護食,並透過駐場合作夥伴,介紹評估方案、煮食測試、及護理復康等相關資訊。同場設有不同的互動遊戲及吞嚥復康訓練,讓參觀人士以更有趣和互動的方式掌握相關議題。館内亦設照護食烹調教室專區,由資深廚師現場示範照護食的烹飪技巧。🤩


經過近年嘅公眾教育及推廣後,十分高興見到公眾人士對吞嚥困難以及照護食有更深入的了解😊!社聯照護食工作小組會繼續努力,推動建構可持續發展的照護食生態系統,讓吞嚥困難人士享用有尊嚴嘅飲食,提升他們的生活質素🥰!


在此我們特別感謝策略夥伴及贊助嘉里集團及擇善基金會,亦要感謝各機構單位嘅鼎力支持,包括 #香港大學吞嚥研究所、#香港理工大學中文及雙語學系、#香港中文大學耳鼻咽喉頭頸外科學系、#香港社區營養師協會、#香港大學中風研究及預防組、#香港防癌會 等。同時亦感謝各位在現場示範照護食菜式嘅專業廚師,令今年嘅照護食展覽館更錦上添花🌸!


期待來年在樂齡科技博覽暨高峰會再次見到大家🤩策略夥伴及贊助 #嘉里集團 #擇善基金會

bottom of page