top of page

吞嚥困難及照護食製作工作坊

上星期,我哋照護食工作小組去到基督復臨安息日會小西灣長者鄰舍中心為長者及護老者介紹吞嚥困難及照護食。今次工作坊內容十分豐富,我哋邀請到言語治療師暨照護食星級大使鄧浩樺先生分享吞嚥困難相關資訊。另外,我哋亦邀請咗照護食供應商友好,以及2023年「食得喜」樂齡美食烹飪大賽中其中一位照護食住家「煮」廚作為導師,教授大家烹調等級4及等級5嘅菜式。


今次工作坊又有嘢學、又有得煮、又有得食,一眾參加者都十分投入同開心,獲益良多。我哋會繼續加強喺社區上嘅推廣,令更多人認識照護食。策略夥伴及贊助 #嘉里集團 #擇善基金會

Comentários


bottom of page