top of page

《吞嚥力衰退的症狀,如何自我及家人幫忙檢查?》

已更新:2022年12月29日

隨著年紀增長,吞嚥能力慢慢下降。點先知道自己係咪患有吞嚥障礙?其實有啲簡單嘅檢查方法可以幫到手,包括症狀檢查同埋客觀的嘅肌力與感覺檢查。根據研究,吞嚥能力下降嘅時候都會發生圖中嘅症狀。


計一計上面選擇嘅數量:

0-1 》吞嚥能力正常

2-4 》吞嚥能力下降

5-7 》吞嚥能力嚴重退化

8-10 》好大機會患上吞嚥障礙


以上十個簡單嘅方法,家人或者自己都可以檢查係咪有吞嚥能力減弱嘅症狀,咁樣就可以及早發現同進行合適嘅治療同吞嚥訓練,避免情況進一步惡化。


參考資料:

《吞嚥力:讓你遠離體力衰退、免疫力下降、意外窒息與吸入性肺炎》浦長瀬昌宏,陳光棻譯(2018)。台灣:如果出版社。


Commentaires


bottom of page