top of page

家+「照護食」之​ 拼出昔日滋味

已更新:2022年12月29日

日前,照護食工作小組喺 #救世軍竹園長者中心 舉辦工作坊,透過講座、煮食示範以及創作食物畫向地區長者及新世界義工講解照護食。當日,唔少長者同義工對食物藝術畫作創作十分踴躍,並以照護食材拼湊出獨一無二的個人畫作,透過畫象展示個人故事,秉承照護食「聯繫」人的宗旨。


為咗讓大眾了解更多關於照護食嘅資訊,黎緊照護食工作小組將陸續舉辦不同的地區教育活動,透過唔同嘅學習方法,例如體驗、藝術等,令大家學習及了解吞嚥困難以及照護食!


想了解更多?亦可以瀏覽「照護食一站通」:https://www.carefood.org.hk#CareFood #照護食 #新世界義工 #救世軍竹園長者中心 #吞嚥 #吞嚥困難 #碎餐 #軟餐 #糊餐 #飯糊餐 #正餐 #特別餐膳 #SEBC #社會企業商務中心

bottom of page