top of page

吞嚥困難及照護食工作坊

Updated: Dec 29, 2022

為咗令公眾人士更了解吞嚥困難以及照護食,我哋不定期會到地區舉辦推廣活動。日前,照護食工作小組喺 #香港中華基督教青年會 轄下嘅 #柴灣長者鄰舍中心 舉辦咗一場工作坊,提升地區人士對吞嚥困難以及照護食嘅關注。在場嘅長者同照顧者都好投入,仲好專心聽我哋嘅講解添。


如果大家都想知道更多關於照護食嘅資訊,記住睇實我哋嘅Facebook專頁:

好好社企 Good Goods Social Enterprise Store / 照護食 Care Food#香港中華基督教青年會 #柴灣長者鄰舍中心 #CareFood #照護食 #吞嚥 #吞嚥困難 #碎餐 #軟餐 #糊餐 #飯糊餐 #正餐 #特別餐膳

bottom of page